Oferta

  • Mapy do celów projektowych:

– dla zabudowy jednorodzinnej

– pod obiekty liniowe

– duże obiekty kubaturowe

  • Podziały nieruchomości i inne mapy do celów prawnych:

– podziały w trybie administracyjnym

– podziały w trybie rolnym

  • Okazania granic:

– wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych

– ustalenia granic

– rozgraniczenia

  • Obsługa inwestycji:

– wytyczenia

– inwentaryzacje

– pomiary objętości mas ziemnych

  • Aktualizacje bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków:

– aktualizacje powierzchni działki po okazaniu granic

– aktualizacje użytków i budynków po inwestycji

– zmiany błędnych oznaczeń i funkcji budynków

Comments are closed.