Pracownia Geodezyjna REPER s.c.usługi geodezyjne w Bolesławcu

Oferta

Wykonujemy następujące prace geodezyjno-kartograficzne:

1. Podział nieruchomości (wydzielenie działek budowlanych i rolnych).
2. Mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej i numerycznej.
3. Wytyczenia budynków.
4. Pomiary powykonawcze (budynków oraz urządzeń podziemnych).
5. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe.
6. Obsługę budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
7. Obsługę budowy dróg, mostów, wiaduktów, suwnic i kominów.
8. Inne prace geodezyjne.